یحیی خان غفاری (ابوالحسن ثالث)

یحیی خان غفاری (ابوالحسن ثالث) را بیشتر بشناسیم میرزا یحیی خان غفاری فرزند سوم ابوالحسن ثانی یا صنیع الملک است. صنیع الملک سه پسر داشت به اسامی: اسدالله خان، سیف الله خان، یحیی خان که هر سه نقاش بودند ولی یحیی خان غفاری به خاطر شباهت زیاد به پدرش، توسط ناصرالدین شاه ملقب به «ابوالحسن […]

استاد معمار علی مریم کاشانی

استاد معمار علی مریم کاشانی علی مریم کاشانی مامور بود هر روز چندین بار ماسوره‌های* پُرِ مورد نیاز پدرش را از خانه به کارخانه برده و ماسوره‌های خالی را برای پیچیدن دوباره به خانه برگرداند. او هر روز در راه رفت به کارخانه شعربافی پدر، خانه‌ها را در خیالش خراب می‌کرد و در راه بازگشت […]

داستان خواب محتشم کاشانی

ماجرای خواب محتشم کاشانی در قالب داستان پلک هایش را از هم گشود، به سقف خیره بود در حالی که نفس نفس می‌زد، صورت و پیراهنش خیس بود. حال عجیبی داشت، چه وقت از شب بود؟ به پنجره‌ی چوبی نگاهی کرد پرده بی‌رمق تکان می‌خورد و ماه را تابنده تر از همیشه در سیاهی شب […]

زندگی نامه کمال الملک نقاش

زندگینامه کمال الملک به زبان خودش نامم محمد است و ملقب به کمال الملک ، در سال 1226 هجری شمسی در کاشان به دنیا آمدم. فرزند میرزا بزرگ غفاری و مریم شیبانی که هر دو اهل ذوق بودند و هنر ، برادرم میرزا ابوتراب هم نقاشی می کرد. پدرم کمی نقاشی می‌کرد ، ولی از […]

بستن
مقایسه